Ångvissla med ventilÅngvissla med ventil

Anslutning G1/2 justerbar tonhöjd.

Ventil för ångvissla

Anslutning G1/2 justerbar tonhöjd.

Stumlubrikator

Monteras på en t-koppling på inkommande ångledning och levererar cylinderolja för smörjning av cylindern.

Hanhavande och funktion

Molleruppress

Mekanisk smörjpress för inmatning av cylinderolja i inkommande ångledning.

Maskinmatarvattenpump

för slaglängd upp till 30mm och kolvdiameter upp till 28mm

Maskinmatarvattenpump

med exenterdrivning

Handpump

för manuell inpumpning av matarvatten till pannan.
Kan även brukas för provtryckning.

Kikkran mod 1 anslutning G 1/8.

Brukas som avlastningskran på cylindrar (maskinuppvärmning)
Tappkran på stumlubrikator och avluftning på pumpar.

Kikkran mod 2 anslutning G 1/8

Brukas som avlastningskran på cylindrar (maskinuppvärmning)
Tappkran på stumlubrikator och avluftning på pumpar.