Ångslupen SS Elin II ägs av Agne Karlander och trafikerar Siljan.
Skrovet är byggt på Kungliga Flottans varv i Stockholm omkring 1890 och mäter 8×2 m.
Ångmaskinen är en nytillverkat Compoundmaskin med kölondensor med en effekt av 5 ihkr.
Pannan är en liggande skottepanna med forcerat fläktdrag.