Mora MarinTeknik tillverkade i huvudsak ångmaskiner i storlek 5 till 13 indikerade hästkrafter. Maskinerna var avsedda för ångslupar upp till ett deplacement  om c:a 5 ton.

Denna del av verksamheten har nu övertagits av Jan Gunnarsson

Gruvbyvägen 43 781 61 Gustavs
Tel:           070 5852572
E-mail      info@angkraft.se
Hemsida: angkraft.se

  • Kvarvarande verksamhet

  • Tillverkning av pumpar ångvisslor lubrikatorer mm
  • Mekanisk tillverkning av kortserier ock prototyper
  • Produktutveckling
  • Renovering av träbåtar
  • Problemlösning mekanik